Úvod

Vítáme Vás na stránce Obchodních podmínek Masáže Salon Lída. Tato stránka slouží k poskytnutí veškerých důležitých informací týkajících se využívání služeb a obsahu nabízeného prostřednictvím našich webových stránek masaze-lida.cz. Cílem těchto podmínek je upravit vztah mezi provozovatelem Martin Vrba (dále jen 'provozovatel') a jeho klienty či návštěvníky (dále jen 'uživatelé'). Ve vztahu ke klientům tyto podmínky definují zejména pravidla pro využívání masážních služeb, způsob objednávání služeb, platby, storno podmínky a další důležité aspekty používání služeb a obsahu webu. Důraz klade také na ochranu osobních údajů, řešení reklamací a vymezení práv a povinností obou stran.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytovat masážní služby na profesionální úrovni, v souladu s platnými právními předpisy a standardy. Provozovatel zároveň zaručuje diskrétnost a ochranu osobních údajů klientů v souladu s právními normami. Je povinný informovat klienty o veškerých podmínkách poskytovaných služeb včetně ceníku a storno podmínek. Provozovatel má právo kdykoliv změnit nabízené služby, ceny, otevírací dobu nebo jiné provozní podmínky, a to s přiměřeným předstihem a zveřejněním těchto změn na webových stránkách. V případě porušení obchodních podmínek ze strany klienta má provozovatel právo odmítnout klientovi poskytování služeb.

Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují dodržovat všechny obchodní podmínky a pravidla uvedená na webových stránkách. Jsou povinni objednávat služby pouze v případě, že s nimi souhlasí a zavazují se je využít v souladu s určením. Uživatelé mají právo na poskytnutí kvalitních služeb v souladu s popisem na webu a v případě nespokojenosti mají právo podat reklamaci. Uživatelé by měli informovat provozovatele o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby, například o změně termínu rezervace. Při rezervaci služeb je uživatel povinen poskytnout pravdivé a aktuální informace.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V souladu s právními normami zpracováváme osobní údaje uživatelů pouze za účelem poskytování a zlepšování našich služeb a pro komunikaci s klienty. S údaji nakládáme s nejvyšší možnou mírou diskrétnosti a zabezpečení. Veškeré osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran a nejsou poskytovány bez souhlasu klientům třetím stranám s výjimkou situací, kdy to vyžaduje zákon nebo oficiální úřady. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou specifikovány v samostatné sekci ochrany osobních údajů naší webové stránky.

Storno podmínky a reklamace

Storno podmínky jsou nezbytnou součástí obchodních podmínek a je důležité, aby s nimi byl uživatel obeznámen před provedením rezervace. V případě zrušení rezervace může být uživateli naúčtován stornopoplatek v souladu s platnými storno podmínkami. Reklamace služeb musí být provozovateli oznámena v co nejkratší době po zjištění nedostatků. Provozovatel se zavazuje reklamace řešit v souladu s platnými pravidly a právními předpisy a v nejkratším možném termínu. V případě potřeby mohou uživatelé své stížnosti adresovat i na relevantní státní orgány nebo inspekce.

Kontaktní údaje

V případě dotazů, připomínek nebo potřeby konzultace mohou uživatelé kontaktovat provozovatele na emailové adrese [email protected]. Provozovatel se zavazuje odpovědět na veškeré dotazy v co nejkratší možné době. Osobní údaje provozovatele jsou:

  • Martin Vrba

Napsat komentář