Úvod

Respekt k soukromí našich klientů a zodpovědný přístup k ochraně osobních údajů patří ke klíčovým hodnotám provozovatele webu masaze-lida.cz. V následujících odstavcích jsou popsána specifická práva a způsoby ochrany dat, jaká poskytujeme. Tento dokument zásad ochrany osobních údajů popisuje, jak shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které jsou nám poskytnuty v rámci využívání našich služeb. Důraz je kladen na transparentnost a srozumitelnost informací, aby každý klient měl jasnou představu o rozsahu a účelu zpracování jeho údajů. Zavazujeme se chránit osobní informace, které shromažďujeme při poskytování našich masážních služeb, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Základní principy ochrany osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno s respektem k soukromí klientů a v souladu s právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje jsou shromažďovány pouze za účelem poskytování a zlepšení služeb souvisejících s masážemi, a to na základě právních titulů, jako je plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, ochrana zájmů subjektu údajů nebo oprávněný zájem provozovatele. Jsme odhodláni zajistit bezpečnost informací prostřednictvím moderních technologických a organizačních opatření a to jak při elektronickém, tak i papírovém zpracování.

Shromažďování a používání osobních údajů

Sběr osobních údajů je nezbytný pro poskytování personalizovaných masážních služeb a pro komunikaci s klienty. Osobní údaje zahrnují, ale nejsou omezeny na, jméno, kontaktní informace, preferované masážní služby a platební údaje. Při návštěvě naší webové stránky mohou být také shromažďovány údaje o IP adrese a dalších technických aspektech přístupu. Tyto informace jsou zpracovávány s největší pečlivostí a jsou chráněny před zneužitím třetími stranami. Zároveň vynakládáme veškeré úsilí o minimalizaci dat, která zpracováváme, v souladu se zásadou minimalizace a adekvátnosti údajů vzhledem k účelu jejich zpracování.

Práva subjektů údajů

[email protected], kde náš zodpovědný pracovník zpracuje vaši žádost a poskytne potřebné informace či vykoná požadované akce. Závazek důsledného dodržování těchto práv je pro nás samozřejmostí a vyjadřuje naši vůli budovat důvěru s klienty.

Kontakt

Pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů, využití informačních práv či při potřebě dalších informací, můžete kontaktovat majitele webu Martina Vrbu na e-mailu [email protected]. Dodatečně, pro hlubší porozumění ochrany Vašich údajů, se můžete obrátit i písemně na adresu provozovatele. Vážíme si Vaší důvěry a zavazujeme se reagovat na všechny dotazy týkající se ochrany osobních údajů s maximální možnou prioritou a v nejkratším možném termínu. Našim cílem je zajistit, aby byla Vaše zkušenost s námi bezpečná a příjemná a aby Vaše soukromí bylo vždy řádně chráněno.

Napsat komentář