Zásady ochrany osobních údajů

V Masáže Salon Lída si velmi vážíme soukromí našich klientů a zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám poskytnete při používání našich služeb. Tento dokument obsahuje informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a ochraňujeme vaše osobní údaje. Zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem jsou vaše data zpracována a jak můžete uplatnit svá práva. Naše postupy jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a dalšími relevantními právními předpisy. Klademe velký důraz na transparentnost a přístupnost informací týkajících se zpracování vašich osobních údajů. S vašimi údaji nakládáme s nejvyšší péčí a zabezpečením.

Shromažďování osobních údajů

když navštívíte naše webové stránky, rezervujete si masáž nebo komunikujete s námi, mohou být shromažďovány následující typy osobních údajů: jméno, kontaktní údaje, jako jsou telefonní číslo a e-mailová adresa, a další údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Tyto informace používáme k zajištění poskytování našich služeb, pro účely komunikace s vámi, realizace rezervací, fakturaci a pro interní administrativní účely. Snažíme se omezit shromažďování osobních údajů na nezbytné minimum nezbytné pro poskytování našich služeb.

Zpracování a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďované na našich webových stránkách jsou zpracovávány odpovědně, zákonně a pouze pro účely, pro které byly poskytnuty. Používáme údaje k vyřizování rezervací, poskytování služeb masáží, informování o speciálních nabídkách a akcích. Vaše osobní údaje jsou sdíleny pouze s našimi zaměstnanci nebo spolupracovníky, kteří jsou zapojeni do poskytování služeb a kteří se zavázali dodržovat naše zásady ochrany osobních údajů. Zaručujeme, že naši spolupracovníci jsou pečlivě vybíráni a že se k vašim údajům dostanou pouze osobně odpovědné osoby.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Podnikáme všechny vhodné technické a organizační opatření pro zajištění ochrany osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zničením nebo jiným narušením. To zahrnuje použití moderních bezpečnostních technologií a postupů pro zabezpečení přenášených i uložených dat. Pravidelně aktualizujeme a kontrolujeme naše bezpečnostní protokoly a práce našich zabezpečovacích systémů, abychom zajistili maximální možnou ochranu vašich údajů.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo vymazání, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud máte otázky nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu [email protected]. Snažíme se na všechny dotazy a žádosti reagovat promptně a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kontaktní informace

Pro více informací nebo pro uplatnění vašich práv ohledně ochrany osobních údajů se, prosím, obraťte na vlastníka webu Masáže Salon Lída:

Napsat komentář